K čemu slouží telemetrie

Telemetrie není pojem z oblasti letectví nebo kosmonautiky, ale objevuje se všude tam, kde je potřeba sbírat a vyhodnocovat data o externích vlivech na interní systém. Je to tedy zkráceně monitorování nějakého systému, přičemž tímto systémem může být letadlo, auto, stroj, ale také i třeba server, nebo softwarová aplikace.

K čemu slouží telemetrie

 

I když to nemusí být na první pohled patrné, ve světě IT a ICT, je monitorování, a tedy i sběr telemetrických dat, naprosto zásadní. A proč o tom mluvím v souvislosti s BI a datovou analytikou? Jedním z nejčastějších výstupů business intelligence je vizualizace pomocí prezentační vrstvy. Těmito výstupy jsou nejrůznější reporty a dashboardy. Ty jsou postavené nad datovými modely, které jsou naplněné samotnými daty. Jakým způsobem je s daty pracováno v rámci prezentační vrstvy je právě to, co řeší telemetrie v oblastí datové analytiky. Jde např. o aktualizace dat, inkrementy, full loady, množství přenesených dat z data warehousu do prezentačního nástroje, počty vyrenderovaných reportů, uživatelů a další. Proč je to důležité? Z důvodu zdrojů přiřazených prezentační vrstvě. Softwarové produkty, které tuto vrstvu zajišťují jsou odškálované podle parametrů jako je např. velikost datového modelu, kapacita úložiště, počet uživatelů, počet požadavků na vyrenderování reportu, množství aktualizací dat za časovou jednotku apod. Různé platformy mají různé konfigurace a parametry a každá taková konfigurace se odlišuje výkonem, ale také samozřejmě cenou. Proto je monitorování toho, co se děje na pozadí tak důležité.

Jak na telemetrická data

případě, že používáte ETL Keboola a prezentační vrstvu máte postavenou na platformě GoodData, můžete vyzkoušet třeba bezplatný extractor, který umožňuje sběr telemetrických dat o vašich workspacech v GoodData.

B!Q GoodData Telemetry extractor v ETL Keboola

 

Po přihlášení do Keboola, stačí pouze najít mezi ostatními extractory extractor B!Q GoodData Telemetry a vytvořit novou konfiguraci. Tady je nutné vyplnit heslo, uživatelské jméno a GoodData doménu. Po spuštění extractoru, dojde k “extrahování” telemetrických dat z GoodDaty do Keboola. Následně je už pouze na vás, jaké metriky jsou pro vás důležité a které se vám vyplatí sledovat.

Výstup z B!Q GoodData Telemetry extractoru